Kinderalimentatie: goed geregeld

Kinderalimentatie: goed geregeld

24 juni 2020
 Categorieën: Familie- en scheidingsadvocaten, Blog


Lees hier over alimentatie voor het kind of kinderen. Ooit in de geschiedenis is alimentatie in het leven geroepen om te zorgen dat een kind na een echtscheiding niet tekort zou komen. Bijvoorbeeld, dat er vóór de scheiding geld was voor een lidmaatschap van een sportvereniging, en dat het na de echtscheiding de contributie voor de vereniging niet meer betaald kan worden. Het betalen van alimentatie stamt dus nog uit de tijd dat de man kostwinner was en de vrouw de zorg voor het kind of de kinderen had. Als er niets geregeld zou zijn op het gebied van alimentatie dan was er een kans dat de man zijn geld voor zichzelf houdt en dat de vrouw wel de kinderen had maar in armoede moest leven.

Verzorgende ouder

De wet gaat er vanuit dat na de echtscheiding één ouder de zorg voor het kind op zich neemt, en dat de andere ouder alimentatie betaalt. Er zijn andere mogelijkheden, zoals het co-ouderschap, maar dat valt buiten de wet omtrent kinderalimentatie. De wet omtrent alimentatie schrijft wel over een zorgkorting. Over het algemeen is er een omgangsregeling. Het kind of de kinderen gaan dan bijvoorbeeld in het weekend naar de andere ouder, en op dat moment is het in de kost bij diegene die alimentatie moet betalen. Dan zal dat een dubbele rekening geven bij diegene die alimentatie moet betalen, en daarom schrijft de wet over zorgkorting. De ouder die alimentatie betaalt, kan dan een percentage van het bedrag achterhouden omdat hij of zij kosten maakt voor het levensonderhoud van het kind.

Goede afspraken

Voordat daadwerkelijk door de rechter de echtscheiding uitgesproken is, is het van belang dat de beide ouders tot goede afspraken komen. Alimentatie is over het algemeen niet voor even. Zeker als er jonge kinderen in het spel zijn, dan is de alimentatie voor een lange tijd. Mocht er sprake zijn van een gehandicapt kind dan kan de alimentatieplicht nog langer zijn. Bij alimentatie moet je stellen dat het doorgaat totdat het (jongste) kind 21 jaar oud is. De alimentatie kan eerder gestopt worden als het kind economisch gezien op eigen benen staat. Maar bij een gehandicapt kind kan het voorkomen dat de alimentatie niet op de leeftijd van 21 jaar kan stoppen, en nog jaren doorloopt. Door al deze factoren is het van belang dat er vooraf goede afspraken worden gemaakt omtrent de kinderalimentatie. Zodra de rechter de echtscheiding uitgesproken heeft, is het niet zomaar meer om te keren of te veranderen. Dat er dan onderling nieuwe afspraken gemaakt worden, komt wel weer voor.

Over ons
Scheiden met de hulp van een advocaat

Hallo ik ben Annemieke en via deze weg wil ik graag mijn ervaring delen met jullie over mijn echtscheiding en alles wat er bij kwam kijken. Ik neem jullie in mijn blog mee in mijn zoektocht naar manieren om mijn echtscheiding vlot te laten verlopen. Daarnaast vertel ik over de scheidingsweg die voor zowel mij en mijn (ex) man als voor de kinderen aanvaardbaar is. Omwille van het feit dat wij over verschillende zaken van mening verschilden, hebben we besloten beroep te doen op de diensten van een advocaat gespecialiseerd in familie- en echtscheidingsrecht. Hierna kan je volgen hoe alles in zijn werk ging en wat het uiteindelijke resultaat was. Veel leesplezier.

Zoeken
Archief
Recente artikelen